Skip to Content

Политика на поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Общи положения

Хенкел България ЕООД, оттук нататък наричано Хенкел, уважава правото на неприкосновеност на всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете данни, които събира Хенкел, и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате правата си като субект на данни.  

Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги използваме. 

Тази Декларация за защита на данните не важи за уебсайтове, достъпни чрез хиперлинкове от сайтовете на Хенкел. 

2. Събиране, употреба и обработка на лични данни

Име на отговорното предприятие: Хенкел България ЕООД .

Адрес на отговорното предприятия: Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, София 1766, България

Хенкел използва личните данни основно за да предоставя този уебсайт на потребителите си и да осигури съответното функциониране и сигурност на този сайт. Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други законови задължения или разрешение, или ако съответният потребител е дал съгласието си на Хенкел. .

Когато потребителите посещават уебсайта, Хенкел автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство, което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст, изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на ползване. 

Хенкел съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на злоупотреби. 

Хенкел също така използва тази информация за подобряване на презентацията, характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.

Освен това, Хенкел изтрива или прави анонимни данните за употребата, включително IP адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.

Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта; или (2) Хенкел има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за нуждите на потребителите. 

Получателите на събраните данни могат да включват членове на отговорните вътрешни отдели, други свързани компании на Хенкел, външни доставчици на услуги (например за хостинг и управление на съдържание, маркетингови агенции, други доставчици на трети страни, ако това е необходимо за услугите, които предоставят), органи при упражняване на съответните им задължения и правомощия, например в случай на официално искане от тяхна страна или ако това е необходимо за установяване, упражняване или защита на правата на Хенкел и настоящи или бъдещи приобретатели на компании на Хенкел в случай на бизнес сделка, като продажба, сливане или придобиване. Фиксиран елемент => трябва да се включи във всяка Декларация за сигурност на данните

3. Допълнителна обработка на данни

а) Таблица за потребителски запитвания 

Може да сте предоставили данните си за контакт чрез нашата форма за контакт. Ще използваме данните ви за контакт, за да отговорим на запитването ви.  

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за обработката на вашето запитване. 

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.  

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

б) Томболи

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в томболи, които от време на време предлагаме на нашия уебсайт. Ще използваме данните ви с цел провеждане на томболата.  

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на наградите или за провеждане на томболата.  

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата. 

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.  

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

в) Изпитване на продукти

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в изпитвания на продукти. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на изпитването. 

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на изпитването.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на изпитването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

г) Уебинар

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в уебинари. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на уебинара.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на уебинара. 

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за предоставянето на уебинара.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Ако обработвате лични данни за предоставяне на уебинари, моля използвайте този пасаж.  

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

д) Проучване

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в проучване. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на проучването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на проучването. 

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на проучването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.  

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

e) чатбот

Възможно е да използвате нашия Chatbot без да въвеждате допълнителни лични данни, но е възможно да сте предоставили допълнителни лични данни, като въведете такива данни в полето за свободен текст. Използваме вашите данни изключително с цел да отговорим на вашето искане. Може да анонимизираме заявката Ви, за да я запазим за подобрение на процеса.

Няма да препращаме вашите данни на никоя трета страна, освен ако това не е необходимо, за да отговорим на вашето искане.

Обработката и използването на вашите данни се основава на законови разпоредби, които оправдават тези операции на основание, че обработката е необходима за отговаряне на вашето искане.

Ако не сте дали съгласието си за по-дълго време на съхранение, напр. в процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите ни, ще  съхраняваме данните не по-дълго от необходимото, за да изпълним горепосочената цел, или докато се изисква, в случай че се прилага някакво законово задължение за задържане.

Pubblicità per posta elettronica

È possibile inoltre dichiarare il proprio consenso al fatto che Henkel possa contattarvi per quanto riguarda offerte, prodotti e servizi relativi ai prodotti della gamma Adhesive Technologies di Henkel tramite posta elettronica (e-mail, sms, mms, messaggio istantaneo) e / o telefono.

Utilizzeremo i tuoi dati come indicato sopra nella sezione di questa Informativa sulla protezione dei dati per fornirti le rispettive misure pubblicitarie.

Puoi revocare il tuo consenso con effetto per il futuro in qualunque momento facendo clic sul rispettivo collegamento ipertestuale fornito nella e-mail che ricevi da Henkel o inviando una lettera o una e-mail all’indirizzo : Ufficio Data Protection – Henkel Italia Srl – via Amoretti 78, Milano, dataprotection_italy@henkel.com oppure al data protection officer del gruppo Henkel Mr. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (e-mail: Datenschutz@henkel.com).  La revoca del consenso non influirà sulla liceità del trattamento in base al consenso prima del suo ritiro.

Cookie, Pixel, impronte digitali

4. Съгласие/оттегляне на съгласие.

а) Управление на взаимоотношенията с клиентите/потребителите/ Онлайн общности.

Може да сте дали съгласие  Хенкел да обработва:

 • Данните ви за контакт, които може да сте предоставили на Хенкел, 
 • Съдържанието и обстоятелствата на вашата електронна комуникация с Хенкел, като форми за контакт и електронна поща, 
 • Вашето ползване на уебсайтовете на Хенкел, 
 • Данни за участието ви в онлайн обученията на Хенкел, 
 • дейности на страниците на Хенкел в социални мрежи  (блогове, Facebook страници и др.)6

В хода на Управлението на взаимоотношенията с клиентите/потребителите /онлайн общностите на Хенкел

За целите на

 • реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие), 
 • предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации, 
 • пазарни проучвания, и
 • предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари
 • комуникация във връзка със събития
 • провеждане на проучвания

За постигане на избраните цели Хенкел може

 • Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и
 • анализира данните за да определи адекватни рекламни действия.

В хода на този анализа Хенкел прилага автоматизирана методология, която помага за приоритизирането на потенциалните продажби. Контактите се категоризират според своите онлайн и офлайн дейности. Въз основа на категорията, в която  са поставени, и местоположението си, те се разпределят между служителите по продажбите и получават различна информация за нашите продукти и услуги, както и рекламни материали. 

б) Реклама по електронна поща

Вие може също така да сте декларирали съгласието си Хенкел да се свързва с вас относно оферти, продукти и услуги, от гамата Лепила на Хенкел по електронна поща (e-mail, sms, mms, бързи съобщения) и/или телефон.

Ще използваме данните ви, както е изложено по-горе в раздел 4 от тази Декларация за защита на данните, за да ви предоставим съответните рекламни материали.14

Можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, като кликна върху съответната хипервръзка, предоставена в потвърдителния e-mail или като натиснете  dataprotection_bulgaria@henkel.com

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

5. „Бисквитки, Pixel, Fingerprints и сходни технологии

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. „Бисквитките“ са малки единици данни, временно съхранявани на твърдия диск на вашето устройство от вашия браузър, които са необходими за използването на нашия уебсайт. Бисквитката често включва уникален идентификатор, който е произволно генериран номер и се съхранява на вашето устройство. Някои изтичат в края на сесията на вашия уебсайт; други остават на вашето устройство за по-дълго. Технически необходимите бисквитки ще се използват автоматично. Други бисквитки (или подобни технологии) ще се прилагат само въз основа на вашето предварително съгласие. Можете да намерите повече информация за бисквитките, използвани от нашия уебсайт, и техните цели в нашата Политика за бисквитки. Там ще намерите и информация как да оттеглите съгласието си за в бъдеще.

Има различни видове бисквитки. Бисквитките на собствената страна са тези, поставени от посетения уебсайт и могат да бъдат прочетени само от този уебсайт. Бисквитките на трети страни са тези, поставени от други организации, които използваме за различни услуги. Например, ние използваме външни доставчици на услуги за анализ, които поставят бисквитки от наше име, за да ни казват какво се харесва или не на нашия уебсайт. Освен това уебсайтът, който посещавате, може да съдържа вградено съдържание, например от YouTube, което от своя страна може да зададе свои собствени бисквитки.

Пикселът обикновено е не повече от 1 пиксел х 1 пиксел прозрачно изображение, което се поставя на уебсайта за събиране на данни като IP адрес, тип браузър, време на достъп или предварително зададени бисквитки с цел персонализиране на съдържанието или което прави сърфирането по-ефективно и по-лесно. Те често се използват в комбинация с бисквитки, тъй като пикселите генерират и управляват бисквитки.

При условие, че сте дали съгласието си, уебсайтът ще събира данни относно операционната система на устройството, браузъра, езика, инсталираните шрифтове, IP адрес, приставки и допълнителна информация. По този начин дадено устройство може да бъде преидентифицирано за маркетингови цели, свързани с потребителя.

Можете да намерите повече информация за бисквитките и други технологии, използвани от нашия уебсайт, и техните цели на нашия уебсайт под „Бисквитки“ и „Настройки на бисквитките“. Там можете също да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като деактивирате съответната настройка на бисквитките.

Вашето предпочитание е зададено за посочения домейн, за браузър и компютърно устройство. Следователно, ако посещавате нашия уебсайт у дома и на работа или с различни браузъри, трябва да откажете съхранението на данни с всяко устройство или браузър. 

 

6. Уеб проследяване

а) Mapp Intelligence

При положение, че сте дали съгласието си, този уебсайт събира и съхранява информация с цел оптимизиране и маркетинг, като използва технологията на Mapp Intelligenceр c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115, Берлин, Германия. За тази цел на вашето устройство е инсталирана бисквитка. Тази бисквитка ще събира данни като информация за браузъра и устройството, вашия IP адрес, посетени уебсайтове и време за достъп.

Тези данни се съхраняват и се обработват на база на анонимни или псевдоанонимни потребителски профили (според съответната технология и използваната услуга).   Тези потребителски профили се съхраняват в „бисквитки” или други подобни технологии, както са  изложени по-горе. В допълнение към данните, събрани при достъпване на уебсайта (както са описани по-горе), това може да включва и информация, свързана с уебсайта, който използвате, за да ни посетите, уебсайтовете, които посещавате, докато сте при нас, както и термини за търсене, които сте използвали за да откриете уебсайта ни.

Без изричното съгласие на потребителите ни, данните събрани с технологията Mapp Intelligence не се използват за идентифициране на посетителя, и не се комбинира с други лични данни за съответния потребител. 

Можете да намерете допълнителна информация за уеб проследяването в политиката за защита на данните на нашия доставчик: https://mapp.com/privacy/

Възражение срещу събирането на данни

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това ви е неудобно от използването на бисквитка Mapp Intelligence, можете да последвате тази връзка (https://mapp.com/opt-out-mapp/ ) и да зададете опция -на бисквитка. Бисквитката е зададена за посочения домейн, за браузър и устройство. Следователно, ако посещавате нашия уебсайт у дома и на работа или с различни браузъри, трябва да откажете съхранението на данни с всяко устройство или браузър.

б) Google Ads

При условие, че сте дали съгласието си, този уебсайт използва „Google Ads“, услуга, предоставена от Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), за целите на оценката на ефективността на рекламните мерки и за адресиране ти отново. Когато посетите нашия уебсайт, „Google Ads“ инсталира „бисквитка“ на вашето устройство. С тази бисквитка Google обработва информацията, генерирана от вашето устройство, относно използването на нашия уебсайт, взаимодействията с нашия уебсайт и мерките за реклама, както и вашия IP адрес, информация за браузъра, предишните ви посетени уебсайтове и датата и часа на достъп за целите за анализ и визуализиране на измерването на обхвата на нашите реклами и за показване на персонализирани реклами. За тази цел може също така да се определи дали различни крайни устройства принадлежат на вас или вашето домакинство. С функцията „Ремаркетинг“ потребителите на нашия уебсайт могат да бъдат преидентифицирани и разпознати на други уебсайтове в рекламната мрежа на Google (напр. В Google Търсене или в YouTube) и рекламите, съобразени с техните интереси, могат да им се показват.

Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате с използването на горепосочените данни и с описаната по-рано обработка от Google.

Повече информация за поверителността в услугите на Google можете да намерите тук: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това не желаете да получавате персонализирана реклама, можете да намерите информация за това как индивидуално да коригирате настройките си за рекламиране с Google под тази връзка (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl= bg). Можете също да инсталирате приставка за отказ (https://support.google.com/ads/answer/7395996). Трябва да активирате анономизацията на IP адресите, когато ползвате Google Analytics.

c) Google Analytics                 

При условие, че сте дали съгласието си, този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) и Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) („ Google “). За тази цел на вашето устройство е инсталирана бисквитка. Тази бисквитка ще събира данни като информация за браузъра и устройството, вашия IP адрес, посетени уебсайтове и дата и час на заявката на сървъра с цел оценка на вашето използване на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани към дейността на уебсайта и използването на интернет към доставчика на уебсайта. Бисквитката също така събира информация за взаимодействията, които потребителите са имали с реклами (щракване върху текстова реклама или гледане на видеореклама).

Хенкел ще използва събраните данни за оптимизиране на кампании, пренасочване и персонализиране на реклами. За тази цел бисквитките, съхранявани на вашето устройство от Google, ви позволяват да бъдете пренасочени от една страна ( напр. В обхвата на „Google Ads“) на уебсайтовете на Google и от друга страна (напр. В обхвата на „Google Campaign Manager 360 ”) на нашите уебсайтове и - в зависимост от вашите интереси - когато посещавате уебсайтове на други партньори. За тази цел вашият браузър се идентифицира по време на доставката на рекламата и се присвоява на целева група. Тази информация се използва за показване на подходящи и интересни реклами за вас .

Google (като администратор) може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас ( например чрез вашия акаунт в Google).

Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Активирахме анонимизацията на IP , това означава, че Google ще съкрати / анонимизира последния октет на IP адреса за държави-членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и съкращава от сървърите на Google в САЩ. 20.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и описаната по-рано обработка от Google.

Можете да намерите повече информация за поверителността в услугите на Google тук: http: // www.google.de/intl/de/policy/privacy 

 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това ви е неудобно от използването на бисквитки на Google Analytics, можете да следвате тази връзка (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?Hl=bg) и изтеглете и инсталирайте приставка за браузър, за да деактивирате събирането и използването на данни на Google Analytics (бисквитки и IP адрес).

а) Google Optimize 360                 

При условие, че сте дали съгласието си, ние използваме на нашия уебсайт инструмента „Google Optimize 360“ от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize анализира използването на различни варианти на нашия уебсайт и ни помага да подобрим потребителското изживяване според поведението на нашите потребители на уебсайта. Google Optimize е инструмент, интегриран в Google Analytics, така че казаното за Google Analytics се прилага в това отношение. 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“ или инсталирате приставка за отказване за Google Analytics (вижте по-горе).

б) Adobe Analytics                 

При условие, че сте дали съгласието си, този уебсайт използва Adobe Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart , Dublin 24, Ireland) („Adobe“). За тази цел на вашето устройство е инсталирана бисквитка. Тази бисквитка ще събира данни като информация за браузъра и устройството, вашия IP адрес, посетени уебсайтове и дата и час на заявката на сървъра с цел оценка на вашето използване на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с към дейността на уебсайта и използването на интернет към доставчика на уебсайта.

 Adobe (като администратор) може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас ( например чрез вашия акаунт в Adobe).

Информацията, генерирана от „бисквитката“ за вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и обработена от Adobe на сървъри във Великобритания. За този трансфер на данни от трета държава се осигурява адекватно ниво на защита на данните чрез стандартни договорни клаузи, чл. 46 GDPR, в очакване на решение за адекватност от Европейската комисия (чл. 45 GDPR).

 Активирахме IP анонимизирането, което означава, че последният октет (последната част) от IP адреса веднага се скрива, когато IP адресът бъде събран от Adobe. Тази анонимизация се извършва преди всяка обработка на IP адреса. За целите на статистическия анализ ще има само приблизително местоположение . 21.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и описаната по-рано обработка от Adobe.

Повече информация за поверителността в услугите на Adobe можете да намерите тук: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това ви е неудобно от използването на бисквитки на Adobe Analytics, можете да следвате тази връзка (https://www.adobe.com/privacy/opt- out.html) и деактивирайте събирането и използването на данни на Adobe Analytics (бисквитки и IP адрес).

Разделът “Отказ от обработка на данни” трябва да бъде подчертан или по друг начин разграничен от останалия текст.

а) Google Campaign Manager 360 (по-рано DoubleClick)                 

При условие, че сте се съгласили, с Google Campaign Manager 360 използваме услуга, предоставена от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, за да ви показваме подходящи реклами . За тази цел Google инсталира бисквитка на вашето устройство, като използва вашия IP адрес. В допълнение към IP адреса, информацията за браузъра и устройството, посетените уебсайтове и времето за достъп, тази бисквитка също така събира информация за рекламата, показана във вашия браузър и кои реклами кликвате.Това позволява на Google и партньорските му сайтове да показват свързани с интереси реклами въз основа на предишните посещения на Henkel-страници или други уебсайтове. Бисквитките на Campaign Manager използват псевдонимни идентификационен номер, присвоен на вашия браузър, за да проверят екранните и привлекателни реклами. За тази цел вашият браузър се идентифицира, когато се показват реклами, и се присвоява на целева група. По този начин бисквитките, съхранявани на вашето устройство от Google, ви позволяват да бъдете пренасочени от една страна (например в обхвата на „Google Ads“) на уебсайтовете на Google и от друга страна (например в обхвата на „Google Campaign Manager 360“) на нашите уебсайтове и - в зависимост от вашите интереси - когато посещавате уебсайтове на други партньори.

Тази информация ще се използва и с цел оценка на използването от вас на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

Google може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия акаунт в Google).

Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайт, ще бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ и съхранявана там. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и описаната по-рано обработка от Google.

Повече информация за поверителността в услугите на Google можете да намерите тук: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това ви е неудобно от използването на бисквитки на Google Campaign, можете да следвате тази връзка ( www.google.com/settings/ads/onweb ), за да деактивирате услугата Campaign Manager чрез Google.

б) Facebook Pixel                 

Ако сте дали съгласието си, ние използваме Facebook Pixel, предоставен от Facebook Ireland Limited (площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия) и Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) („Facebook“). Този инструмент ни позволява да анализираме и персонализираме нашите реклами въз основа на използването на нашия уебсайт, за да предоставим реклами, специално пригодени за вас. За тази цел пикселът събира вашия IP адрес, информация за браузъра, посещенията и действията, които предприемате на нашите уебсайтове, „Facebook-ID“ и дата и час на заявката на сървъра. Вижте раздел 1 а. от Условията за бизнес инструменти на Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) , за допълнителна информация относно данните, които споделяте с нас чрез Бизнес инструменти като Pixel .

Събраните данни се използват за оптимизиране на кампании и създаване на персонализирани аудитории, които са групи от потребители на Facebook въз основа на събраните данни, за насочване на рекламни кампании във Facebook (Facebook Ads). За тази цел може също така да се определи дали различни крайни устройства принадлежат на вас или вашето домакинство.

Facebook може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия акаунт във Facebook). Ако сте регистрирани в услуга на Facebook, Facebook може да присвои събраната информация към вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани във Facebook или не сте влезли, той може да открие и обработи вашия IP адрес и други функции за идентифициране.

Facebook обработва данните отчасти и в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и предварително описаната обработка от Facebook.

Допълнителна информация за защитата на данните и периода на съхранение във Facebook може да бъде намерена на: https://www.facebook.com/privacy/explanation  и https://www.facebook.com/policies/cookies.

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Можете да коригирате предпочитанията си за реклами, като промените настройките на браузъра си или настройките си във Facebook, ако не искате да получавате реклами въз основа на интереси във Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217 ).

Разделът “Отказ от обработка на данни” трябва да бъде подчертан или по друг начин разграничен от останалия текст.

Pinterest Pixel                 

При условие, че сте дали съгласието си, уебсайтът използва технологията за проследяване на преобразуванията на социалната мрежа Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland), за да показва подходящи реклами и оферти в Pinterest на посетителите на този уебсайт, който вече се е заинтересувал от нашия уебсайт и съдържание / оферти или който има определени характеристики (например интереси към определени теми или продукти, определени въз основа на посетените уебсайтове) и са членове на Pinterest. За тази цел в нашите уебсайтове е интегриран така нареченият пиксел за проследяване на конверсии от Pinterest. Пикселът генерира бисквитка, която съхранява вашия IP адрес, информация за браузъра и устройството, посещениятаи действията, които извършвате на нашите уебсайтове, както и датата и часа на заявката на сървъра. Можете да намерите повече информация в „Приложение A: Допълнение за споделяне на данни на Pinterest“ (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

С бисквитката Pinterest Pinterest може да определи посетителите на нашия уебсайт като целева група за показване на реклами (така наречените „реклами на Pinterest“). Ако например сте проявили интерес към нашите продукти на нашия уебсайт, можете да покажете реклама за нашите продукти в Pinterest. С бисквитката Pinterest можем също да проследим ефективността на рекламите Pinterest за целите на статистически и пазарни проучвания, като видим дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт, след като са кликнали върху реклама в Pinterest (така наречената „конверсия“).

Pinterest може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия акаунт в Pinterest). Ако сте регистрирани в Pinterest, Pinterest може да присвои събраната информация към вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани в Pinterest или не сте влезли, той може да открие и обработи вашия IP адрес и други функции за идентифициране.

Pinterest обработва данните отчасти и в Съединените щати. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и предварително описаната обработка от Pinterest.

Допълнителна информация относно защитата на данните и периода на съхранение в Pinterest можете да намерите на:

https://policy.pinterest.com/bg/поверителност-политика 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Можете да коригирате предпочитанията си за реклами, като промените настройките на браузъра или настройките на Pinterest, ако не искате да получавате реклами въз основа на интереси в Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

б) 1PlusX AG пиксел                 

При условие, че сте дали съгласието си, ние използваме пиксела 1plusX AG ( Technoparkstrasse 1, 8005 Цюрих, Швейцария), за да оценим поведението на потребителите на нашия уебсайт, да дадем възможност за обобщаване на данни с други рекламодатели, които си сътрудничат с 1PlusX , и за оценка на маркетинговата ефективност. За тази цел на вашето устройство е инсталирана бисквитка. Бисквитката събира информация за посетените от вас уебсайтове, търсачките и използваните термини за търсене, вашето сърфиране в мрежата , медиите и поведението за взаимодействие с реклами под уникален идентификатор на бисквитки, за да групира потребителски групи, които споделят подобни интереси. Бисквитката също така събира типа и настройките на вашия браузър, времето за достъп и препращащите адреси на уебсайтове. Събраните данни се използват за показване на подходяща за потребителя реклама чрез повторна идентификация, пренасочване и персонализация , за отчитане и за целите на оптимизацията на кампанията.

Идентификационните номера на бисквитките се обменят с други доставчици на услуги от наше име, които могат да синхронизират бисквитките със собствените си използвани бисквитки („съвпадение на бисквитките“) и да разпространяват реклами чрез уебсайтове на трети страни. Въз основа на събраните данни рекламата, свързана с поведението, се показва във вашия браузър или персонализирано съдържание на уебсайта.

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако искате повече информация за тази практика и да знаете своя избор да не използвате тази информация от участващите компании, посетете http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu  и youradchoices.com.

в) Социални медии                  

Услугите за управление на съдържанието в социалните медии като бисквитки и приставки на различни социални медийни мрежи са вградени в нашите уеб страници. Свързаните услуги се предоставят от съответните компании („доставчици“) само след като сте дали съгласието си. Целта на тези услуги е да ви дадат възможност да разглеждате и споделяте нашето съдържание с вашите приятели и мрежи. Тези доставчици са:

 • Facebook се управлява от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , САЩ , а в рамките на ЕС от Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“). За преглед на приставките на Facebook и техния външен вид отидете на: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 • Twitter се управлява от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ („Twitter“). За преглед на бутоните в Twitter и външния им вид отидете на: https://eveloper.twitter.com/bg/docs/twitter-for-уебсайтове   
 • YouTube се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA , и в рамките на ЕС от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). За общ преглед на приставките на YouTube посетете: https://developers.google.com/youtube/documentation  
 • Instagram се предоставя от Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия („Instagram“). За преглед на приставките на Instagram и техния външен вид отидете на: https://developers.facebook.com/docs/instagram  
 • LinkedIn се предоставя от LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Сънивейл, Калифорния 94085, САЩ, и в рамките на ЕС от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). За преглед на приставките LinkedIn и техния външен вид отидете на: https://developer.linkedin.com/plugins# 

За да се увеличи защитата, предоставена на вашите данни, когато посещавате нашите уеб страници, тези услуги в социалните медии са внедрени като „бутони с 2 щраквания“. Тази форма на интеграция гарантира, че при достъп до страница от нашия уебсайт, съдържаща такива инструменти , няма да бъдете автоматично свързани със сървърите на доставчиците. Само ако активирате услугите на социалните медии и по този начин разрешите предаването на данни, браузърът ще създаде директна връзка към сървърите на доставчиците. След това съдържанието на различните инструменти се предава от съответния доставчик директно на вашия браузър и след това се показва на вашия екран.

Инструментът за социални медии съобщава на доставчика вашите посетени преди това уебсайтове, вашия IP адрес, информация за браузъра и датата и часа на заявката на сървъра. При използване на някоя от функциите на социалните медии ( напр. Щракване върху бутона „Споделяне“, оставяне на коментар), тази информация също ще бъде предадена от браузъра директно на доставчика за запазване. Тези доставчици могат да използват вашите данни за всякакви собствени цели, като например за анализ, маркетинг, профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия потребителски акаунт при съответния доставчик), дори ако не сте влезли в социалните си медии сметка.

Доставчиците обработват данните отчасти и в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Позволявайки бисквитки на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и предварително описаната обработка от доставчиците.

Допълнителна информация за събирането и използването на данни от доставчиците и за правата и възможностите, които сте на разположение за защита на вашата поверителност при тези обстоятелства, можете да намерите в политиките за защита на данните / поверителност на доставчиците:

Политика за защита на данните / поверителност, издадена от Facebook: http://www.facebook.com/policy.php  

Политика за защита на данните / поверителност, издадена от Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

Защита на данните / Политика за поверителност, издадена от Google: https://policy.google.com/поверителност  

Защита на данните / политика за поверителност, издадена от Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Политика за защита на данните / поверителност, издадена от LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Можете също да коригирате предпочитанията си, като промените настройките на браузъра си или настройките на платформата за социални медии.

6.Вашите права като субекти на данните / представител по защита на данните

По всяко време можете да отстоявате правото на достъп до вашите данни. Освен това, при условие че са изпълнени съответните изисквания, можете да заявите следните права: 

 • Право на коригиране 
 • Право на изтриване 
 • Право на ограничаване на обработката 
 • Право да подадете жалба до съответно компетентния надзорен орган за защита на данните 
 • Право на преносимост на данните (към 25 май 2018 г.) 

Право на възражение

В случай на обработка на дейности, включващи вашите лични данни, които се извършват въз основа на легитимен интерес на Хенкел, имате право да възразите срещу такова обработване на вашите лични данни по всяко време поради причини, произтичащи от конкретната ви ситуация. Хенкел ще спре тази обработка, освен ако Хенкел не може да докаже важни причини за обработката, които заслужават защита, която надвишава вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за утвърждаване, упражняване или защита срещу правни претенции. Ако сте дали съгласието си за обработката на вашите лични данни, можете да ги оттеглите по всяко време с ефект за в бъдеще. В тези случаи или ако имате някакви други въпроси или желания по отношение на личните си данни, моля, изпратете имейл или писмо до нашия служител по защита на данните (E-Mail: dataprotection_bulgaria@henkel.com).